ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു

സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധന ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു. 

ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, നിർമാണ തീയതി, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ.👇👇👇

Paracetamol Tablets IP 500 mg, M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Karaswada, Mapusa, Goa - 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi 591 113, PP132063, 06/22, 05/26.

Paracetamol Tablets IP 500 mg, M/s. Healers's Lab  Unit II, Plot No. 33, H.P. S I. D. C. Extn. Baddi, Dist. Solan (H.P),  PAK-539, 06/23, 05/26.

Glimepiride & Metformin Hydrochloride (SR) Tablets SHOPRIDE M.0.5, M/s. Goodman Pharmaceuticals, Plot No. B3-B8, PIPDIC, Electornic Park Thirubhuvanai, Puduchery 605107, MSDT2301, 01/24, 12/2026.

Hydroxychloroquine Sulphate Tablets IP 200mg QUEENJAJ 200, M/s. Bajaj Healthcare Ltd., R.S No. 1818, Manjusar-Savli Road, At & Post Manjusar, Tal- Savli, Dist. Vadodara, Gujarat, India 391775, HCQ20L22, 12/22, 11/2025.

Loperamide Hydrochloride Tablets Lopralix, M/s. Pharmaroots Healthcare, Khasra No. 411, Village Tipra P.O., Barotiwala, Tehsil, Baddi Dist. Solan H.P, PT-40653, 02/24, 01/2026.

Carboxymethylcellulose Sodium Eye Drops I.P. 1% w/v, 10ml Artifresh - Gel Eye Drops, M/s. Bajaj Pharmaceuticals, 256, Sisona, Bhagwanpur, Roorkee, Dist. Haridwar 247 661 (UK), BE 2401-25A, 01/24, 12/2025.

Ibuprofen Tablets I.P IBUPROFEN I.P. 200mg, M/s. Vikram Laboratories Pvt. Ltd., Behind Tubewell Colony, Meerut Road, Muzaffar Nagar 251002 (UP),  8264, 10/23, 09/2025.

Telmisartan Tablets IP (Telneo 40), M/s. MDC Pharmaceuticals Limited, Unit-II, Sai Road, Baddi 173 205, MTT-6806A, 12/2023, 11/2025.

Folic Acid Tablets IP 5 mg, M/s. Unicure India Limited, Plot No. 46(B)/ 49B, Vill. Raipur, Roorkee, Bhagawanpur Dist. Haridwar, Uttarakhand, FO1TC009, 11/2022, 10/2025.

Pantoprazole Sodium (Gastro-Resistant) Tablets IP PETALIFE-20, M/s. Stafford Laboratories Pvt. Ltd., 143, Raipur Ind. Area, Bhagwanpur, Roorkee, (UK), ST-231161, 12/23, 11/2025.

Hydroxychloroquine Sulphate Tablets IP 200mg (QUEENJAJ 200), M/s. Bajaj Healthcare Ltd., R.S No. 1818, Manjusar-Savli Road, At & Post Manjusar, Tal- Savli, Dist. Vadodara, Gujarat, India -391775, HCQ12122, 09/22, 08/2025.

Losartan Pottassium Tablets IP 50mg, M/s. Hindustan Antibiotics Ltd., at 11,W.E.A. Faridabad 121 001 (Haryana),      HLOA06, 11/23, 10/2025.

Amlodipine Besylate & Atenolol Tablets (Amloheart-AT), M/s. Lividus Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Ikeva, Level 2, Agnito Tech. Park, 141, kandanchavadi, Near Perungudi, OMR, Chennai 600096, Manufactured at: Plot No 2236, Mining, Rangpo, East Sikkim 737132, LE223030, 03/23, 02/2025.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്