പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിഷയം - സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതി, കണ്ണൂർ വിസിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കാൻ സമാന്തര വിദ്യാദ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂർ സർവ്വ കലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർ പ്രൊഫ:എസ് ബിജോയ് നന്ദനുമായി ചർച്ച നടത്തി
കണ്ണൂർ : കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർ പ്രൊഫ: എസ് ബിജോയ് നന്ദനുമായി സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതി ചർച്ച നടത്തി. ജൂൺമാസം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാത്ത പക്ഷം പിന്നോക്ക ജില്ലകളായ കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, വയനാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഡിഗ്രി, പിജി പ്രവേശനം ലഭിക്കേണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സർവ്വകലാശാലകളിലേക്കും ചേക്കേറുന്ന  അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും ,സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്നും  കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സമിതി ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയം വളരെ അനുഭാവപൂർവ്വം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുമെന്ന് വിസി ഉറപ്പു നൽകിയതായി സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
ചർച്ചയിൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ,ജനറൽ കൺവീനർ ടി കെ രാജീവൻ ,പ്രസാദ് കൊയ്യം, പ്രദീപ് കണ്ണൂർ പങ്കെടുത്തു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്