നാറാത്ത് കൊടക്കാട്ടേരി പുതിയ വീട്ടിൽ നളിനി നിര്യാതയായി

നാറാത്ത് കൊടക്കാട്ടേരി പുതിയ വീട്ടിൽ (ചോലയിൽ) നളിനി നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം രാവിലെ 10 മണിക്ക് പുല്ലുപ്പി  സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്