ദാരിദ്ര്യമുക്ത വാർഡ്; കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഴശ്ശിയിൽ പ്രവർത്തങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

കുറ്റ്യാട്ടൂർ :- കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പഴശ്ശി  ഒന്നാം വാർഡിൽ ദാരിദ്ര്യ മുക്ത വാർഡിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. തുല്യതയുള്ള ജനതയുടെ വാർഡായി ഉയർത്താൻ വാർഡ് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെയും മക്ക ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എം.എം.സി ആശുപത്രി, എം.എം മാർബിൾസ്, ഗ്രേഷ്യസ് സ്കൂൾ, ഐ.ടി.എം കോളേജ്, മറ്റ് പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാണ്.

  സംയുക്ത പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നേരിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കതീതമായി അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങി. വാർഡ് അംഗം യുസഫ് പാലക്കൽ, സർവേ ലീഡർ സദാനന്ദൻ വാരക്കണ്ടി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്