മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

DYFI നാറാത്ത്, ചോയിച്ചേരി യൂണിറ്റ് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് കളിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തു

DYFI നാറാത്ത്, ചോയിച്ചേരി യൂണിറ്റ് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് കളിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തു

നാറാത്ത്: DYFI നാറാത്ത്, ചോയിച്ചേരി യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് കളിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തു. കളിക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്, ബോൾ, ഫുട്ബോൾ എന്നിവയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്