40-മത് ചരമദിനത്തിൽ ഐ ആർപിസിക്ക്‌ സഹായം നൽകി

ഫോക് ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവും കൊളച്ചേരി പെരുമലയൻ രാമൻ പെരുമലയന്റെ മകൾ ശ്രീദേവിയുടെ 40-മത് ചരമദിനത്തിൽ ഐ ആർപിസി നടത്തുന്ന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകി. സിപിഐ(എം) കൊളച്ചേരി ലോക്കൽ സീക്രട്ടറിയും ഐആർപിസി മയ്യിൽ സോണൽ ചെയർമാനുമായ ശ്രീധരൻ സംഘമിത്ര കുടുബാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിച്ചു.  ഐആർപി സി കൊളച്ചേരി ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ കുഞ്ഞിരാമൻ പിപി കൊളച്ചേരി, സിപിഎം കൊളച്ചേരി എൽസി അംഗം എം.രാമചന്ദ്രൻ, ടി വി രാമൻ പണിക്കർ, പുഷ്പജൻ പണിക്കർ പാപ്പിനിശേരി, ദിനേശൻ പണിക്കർ, എം.വി ബാലകൃഷ്ണൻ പെരുമലയൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്