നാറാത്ത് ആലിൻകീഴിലുള്ള കുഞ്ഞു കവയിത്രി ശിഖ ബിജിത്തിനെ ആദരിച്ചു

നാറാത്ത്  ആലിൻകീഴിലുള്ള കമ്പിൽ മാപ്പിള ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ഏഴ് ബിയിൽ  പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കവയിത്രി ബിജിത്തിന്റെ മകൾ ശിഖ ബിജിത്തിനെ കോൺഗ്രസ്സ്  നാറാത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു.0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്