തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത് സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ കയരളം.എ.യു.പി. സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം

തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത് സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിൽ യുപി വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ റണ്ണറപ്പും  നേടി. യു.പി.വിഭാഗം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേളയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. സയൻസ്, ഐ ടി, പ്രവൃത്തിപരിചയ മേള, എന്നിവയിലും  മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്