മയ്യിൽ ടൗണിൽ നിന്നും കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പണമടങ്ങിയ പേഴ്‌സ് തിരിച്ചു നൽകി

മയ്യിൽ ടൗണിൽ നിന്നും കളഞ്ഞു കിട്ടിയ 25000 ത്തോളം രൂപയും മൂന്ന് എടിഎം കാർഡും മൊബൈൽ ഫോണും അടങ്ങിയ പേഴ്സ് വിനോദ് കുമാർ ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് മയ്യിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് കൈമാറുന്നു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്