"കുട്ടി എഞ്ചിനീയർമാർ" നിർമ്മിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ ബാങ്ക് & സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ

കുറ്റ്യാട്ടൂർ കെ എ കെ എൻ എസ് എ യു പി സ്കൂളിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ ബാങ്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിന്റെയും ഓഫീസ് കെട്ടിടം കുട്ടി എഞ്ചിനീയർമാർ നിർമ്മിക്കുന്നു.മയ്യിൽ എയ്സ് ബിൽഡേഴ്സിലെ വിദഗ്ദ്ധരായ എൻജിനിയേഴ്സ് & ആർകിടെക്ട് ടീമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിടം രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിനും നിർമാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നു .കുട്ടികൾ തന്നെ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുക.

കുട്ടികളിൽ സമ്പാദ്യ ശീലം വളർത്തി ഗണിത പഠനം പരിപോഷിപ്പിക്കാനും,ഒരു പൊതുസ്ഥാപനത്തെ നേരിട്ട് അടുത്തറിയുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിന് വായ്പ്പാ സൗകര്യവും, എ ടി എം സൗകര്യവും ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, കാഷ്യർ, ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ കുട്ടികൾ തന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രേത്യേകതയും ഉണ്ട്. ഒ എം ആർ പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും നടത്തിയാണ് കുട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇവർക്കു മാസ ശമ്പളവും ഉണ്ടാകും.

സ്കൂൾ ബാങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിൽ , കുട്ടികളിലെ സംരംഭക ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, വളർത്തിയെടുത്ത് സ്കൂൾ ബാങ്കിന്റെ ധന സഹായത്താൽ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കുട്ടിയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
ഇതിലൂടെ വർഷം 100 കുട്ടികളെ ഒരു സ്വയംതൊഴിയിൽ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു.

കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം, നിർമ്മാണ പരിശീലനം കൂടി നൽകുന്നത് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന്,നിർമ്മാണ പങ്കാളി കൂടി ആയ മയ്യിൽ എയ്സ് ബിൽഡേഴ്‌സ് ഡയറക്ടർ ബാബു പണ്ണേരി അഭിപ്രായപെട്ടു.

കേരളത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ടാണെന്നും, സ്കൂളിനകത്ത് കുട്ടികളുടേതായ ഒരു നിർമ്മിതി വരുന്നത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് പി. ടി എ പ്രസിഡന്റ്‌ കെ മധു അഭിപ്രായപെട്ടു.
സ്കൂൾ പി ടി എ ആണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്