മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐആർപി സി ക്ക് നൽകിയ സാമ്പത്തീക സഹായം കെ.രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്വീകരിച്ചു

വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐആർപി സി ക്ക് നൽകിയ സാമ്പത്തീക സഹായം കെ.രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്വീകരിച്ചു

നണിയൂരിലെ  കെ.പി രജിത്ത്കുമാർ (പഴയത്ത്) രാധിക എന്നിവരുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐആർപി സി ക്ക് നൽകിയ സാമ്പത്തീക സഹായം കെ.രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്വീകരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ശ്രീധരൻ സംഘമിത്ര, സി. സത്യൻ, സി. പത്മനാഭൻ എന്നിവരും കുടുബാഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്