മാംഗോ പാർക്കിന് കേരള സർക്കാർ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 5 കോടി 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി കൊണ്ട് കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2023 - 24 വർഷത്തെ വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു

മാംഗോ പാർക്കിന് കേരള സർക്കാർ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 5 കോടി രൂപയും ചേർത്ത് 5 കോടി 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി കൊണ്ട് കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2023 - 24 വർഷത്തെ വാർഷിക ബജറ്റ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് പി.പി റെജിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിജിലേഷ് സി  അവതരിപ്പിച്ചു.
ഉല്പാദന മേഖലയ്ക്ക് 7,02,00,000/-രൂപയും പാശ്ചാതല മേഖലയ്ക്ക് 6,69,50,000/- രൂപയും സേവന മേഖലയ്ക്ക് 5,60,50,000/- വകയിരുത്തി കൊണ്ടുള്ള മിച്ചബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. സെക്രട്ടറി കെ പ്രകാശൻ സ്വാഗതവും വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ.സി അനിത, ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ യു മുകുന്ദൻ , ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാദ്യക്ഷൻ എ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി.എച്ച്  ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കെ.കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ മാസ്റ്റർ, എ.കെ ശശീധരൻ, ഡോ. വിജിത്ത്, ഷൈമ പി, ബിന്ദു സി എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു സംസാരിച്ചു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്