നണിയൂർ ശ്രീ ദുർഗ്ഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം; പൂര മഹോൽസവം നാളെ മുതൽ

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുള്ള നണിയൂർ ശ്രീ ദുർഗ്ഗ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പൂരമഹോത്സവം മാർച്ച് 29 മുതൽ ഏപ്രിൽ 4 വരെ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. 
ഏപ്രിൽ 2ന് കരിങ്കൽക്കുഴി അയ്യപ്പമoത്തിൽ നിന്നും കലവറനിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയുണ്ടാകും.
ഏപ്രിൽ 4 ന് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂരംകുളി, തിടമ്പുനൃത്തം, തായമ്പക, പ്രസാദസദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ 4 വരെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . എന്ന്
ക്ഷേത്രആഘോഷ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജിനോയ് വാര്യമ്പത്ത്, പ്രസിഡന്റ് രാമകൃഷ്ണൻ .വി എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്