മണ്ണ് ചതിക്കില്ല, വീട്ടമ്മയുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് അടിയിലധികം നീളമുള്ള റോബസ്റ്റ വാഴക്കുല

നാറാത്ത് മാതോടം 9ാം വാർഡിൽ മടപ്പുരക്കൽ വസന്തയുടെ വീട്ടിലാണ് കായ്ച്ചു പാകമായ 5 അടിയിലധികം  നീളമുള്ള റോബസ്റ്റ വാഴക്കുല.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്