സയൻസ് ഓൺ വീൽസ്; സഞ്ചരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം മയ്യിൽ ജി എച്ച് എസ് എസിൽ

സംസ്ഥാനത്ത് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ  ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി Science-on-Wheels എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം മയ്യിൽ ജി എച്ച് എസ് എസിൽ എത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മയ്യിൽ സ്കൂളിൽ മാത്രമാണ് പ്രദർശനം നടക്കുന്നത്.

 വിവിധ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണപ്രദർശനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ സ്‌കൂൾ കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രാഭിരുചി വളർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പൊതുവിദ്യാഭാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.  Science-on-Wheels എന്ന വാഹനം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് പരിപാടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വാഹനം മയ്യിലിലെത്തിയത്. വാഹനം സ്കൂളുകളിൽ രണ്ടു ദിവസം തങ്ങും. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ ശാസ്ത്ര ആശയങ്ങളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകും. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പരിശീലനം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്ര ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും അതുവഴി സമാനക്കാർ തമ്മിലുള്ള പഠനവും ആശയവിനിമയവും പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പരിപാടി പ്രോഗ്രം കോഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഡോ. നീതുഭാസ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

ഓരോ ജില്ലയിലും ഈ പരിപാടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന സ്‌കൂളിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമീപത്തെ മറ്റ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും Science-on-Wheels സന്ദർശിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ടാവും. Science-on-Wheels  ജനുവരി 23 -ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ GHSS Balanthode ൽ നിന്നാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. മാർച്ച് 2 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ GHSS തോന്നയ്ക്കലിലാണ് യാത്ര സമാപിക്കുക.0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്