പാടിക്കുന്നിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തീപിടിത്തം

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് പാടിക്കുന്ന് തീപിടിത്തം  ഉണ്ടായത്. പാടിക്കുന്ന് ഐസ് ക്രീം കമ്പനിക്കടുത്താണ് തീപിടിച്ചത്. തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സാണ് തീ അണച്ചു.0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്