പാവന്നൂർ പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച കുട്ടികളുടെ വീട് MLA സജീവ് ജോസഫ് സന്ദർശിച്ചു

പാവന്നൂർ പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച കുട്ടികളുടെ വീട് ഇരിക്കൂർ MLA സജീവ് ജോസഫ് സന്ദർശിച്ച് കുടുബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. 
ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡണ്ട് കെ പി ശശീധരൻ, യൂസഫ് പാലക്കൽ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്