കമ്പിൽ ചെറുക്കുന്നിലെ മടയൻ ബാണത്തേത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ നിര്യാതനായി

കമ്പിൽ : തലശേരി നമ്പ്യാർ മൊട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന കമ്പിൽ ചെറുക്കുന്നിലെ മടയൻ ബാണത്തേത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ (പടപ്പ രാമേട്ടൻ) (95) നിര്യാതനായി. 
ഭാര്യ പരേതയായ ലക്ഷ്മി കുട്ടിയമ്മ (റിട്ട: ടീച്ചർ)
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സഹയാത്രികനായിരുന്നു. 48 ൽ  കമ്പിൽ ബസാറിൽ കൂടി വഴി നടക്കാൻ വേണ്ടി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തിയ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് സമരത്തിലും മറ്റു പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും പാർട്ടി സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്