ഐആർപിസിക്ക് സഹായം നൽകി

കൊളച്ചേരി : പാട്ടയത്തെ പഴയകാല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായ പട്ടേരി കുമാരന്റെ ഒന്നാമത് ചരമ വാർഷികത്തിൽ ഐആർപിസി നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ധനസഹായം സോണൽ ചെയർമാനും CPIM കൊളച്ചേരി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീധരൻ സംഘമിത്ര കുടുംബാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എ.കൃഷ്ണൻ പങ്കെടുത്തു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്