നിര്യാതയായി

മയ്യിൽ പഴയ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപം ഇ.എം. നാരായണി അമ്മ (തമ്പായി അമ്മ) നിര്യാതയായി

മയ്യിൽ പഴയ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപം ഇ.എം. തമ്പായി അമ്മ 90 (പൊ നേന്താറ്റിൽ ) നിര്യാതയായി. മക്കൾ പത്മാവതി. ഇ .എം . സുരേഷ് ബാബു (മയ്യിൽ പഞ്ചായത് മെമ്പർ ) രാജൻ, ഓമന ,രാജീവൻ ,പരേതയായ സുലോചന . മരുമക്കൾ നാരായണൻ പാറക്കാടി, തമ്പാൻ ചൂളിയാട്, മോഹനൻ തരൂർ , തങ്കമണി ഊരത്തൂർ, ശോഭന ഏഴിലോട്, പ്രസീത കോവൂറ്. സംസ്ക്കാരം 2 മണിക്ക് കണ്ടക്കൈ ശാന്തി വനം.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്